Bezpieczeństwo nad wodą – prezentacja ćwiczeń strażaków.

Skuteczna praca strażaków byłaby niemożliwa bez prowadzenia regularnych ćwiczeń. To one decydują często o sprawności działań, które wymagają skupienia i dużych umiejętności. Na terenie gmin Tarnowo Podgórne oraz Czerwonak w dniach 11 – 13 lutego odbyły się praktyczne ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego Centralnego Odwodu Operacyjnego w województwie wielkopolskim. 

We wspólnych działaniach uczestniczyło kilka jednostek: Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Poznań”, „Piła”, „Kościan” oraz „Konin”. Nie mogło też zabraknąć wsparcia logistycznego ze strony Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie. Podstawowym zadaniem w trakcie prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współpracy w długotrwałych 24 – godzinnych akcjach ratowniczych, poprawa taktyki działania oraz prowadzenia prac pod wodą. W ten sposób możliwe było opracowanie lepszych rozwiązań taktycznych, wraz z oceną możliwości poszczególnych grup i dostępności specjalistycznego sprzętu. Trwające przez trzy dni ćwiczenia były okazją do zmierzenia się z realnymi sytuacjami jakie mogą się zdarzyć w trakcie przebywania osób nad wodą. Scenariusz zakładał kilka różnych i wymagających zadań. Pierwszą hipotetyczną sytuacją było zsunięcie się pojazdu do wody, wraz z pięcioma osobami znajdującymi się w środku pojazdu. Po osunięciu się auta, pod wodą znalazły się dwie osoby. Rozpoczęto poszukiwania przy użyciu sonaru oraz nurków poszukujących poszkodowanych. Druga zaplanowana sytuacja to wpadnięcie dziecka do wody przez załamaną taflę lodu. Trudności tego zadania to przede wszystkim wyjątkowo kruchy lód, który zmuszał ratowników do wyjątkowej uważności w celu dotarcia się do chłopca.

Scenariusz trzeciego zdarzenia zakładał ratunek dwóch osób znajdujących się na tafli lodu z dala od linii brzegowej. Okazało się również, że na miejscu znajduje się jeszcze jedna osoba uwięziona pod wodą. W trakcie prowadzonych ćwiczeń wykorzystano sprzęt oświetleniowy ze względu na późną porę prowadzonej akcji. Wykorzystano także nurków, którzy zajęli się poszukiwaniem osoby pod lodem. Następne ćwiczenie to ewakuacja dwóch osób znajdujących się po drugiej stronie rzeki w trakcie wystąpienia powodzi. W tym celu rozpoczęto budowę przeprawy linowej, gdyż niemożliwe było wykorzystanie łodzi. Piątym zadaniem strażaków były poszukiwania zaginionych nurków. W ten sposób ćwiczono współpracę między jednostkami: nurkami, a ekipą obsługującą sonar. Zakończeniem ćwiczeń było podsumowanie oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z prowadzonymi działaniami.