Bezpieczeństwo przeciwpożarowe fotowoltaiki – poradnik ppoż dla instalacji PV.

Energia odnawialna to dziedzina rozwijająca się niezwykle szybko. W związku z tym Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zaprezentowało poradnik pod nazwą „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV”. Dokument ten ułatwia zadanie firmom montującym panele słoneczne. Co znalazło się w poradniku? 

W poradniku znalazły się najważniejsze informacje dotyczące wykonania instalacji oraz jej projektowania. Dokument odpowiada na potrzeby związane ze zmianami w Prawie budowlanym, szczególnie jeżeli chodzi o przepisy przeciwpożarowe dla fotowoltaiki. Efektem zmian jest wymóg, który skutkuje potrzebą dokonania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń oraz zgłoszeniem instalacji do Państwowej Straży Pożarnej instalacji PV o mocy przekraczającej 6,5 kWp. Dokument uwzględnia zalecenia dotyczące całego procesu projektowania instalacji fotowoltaicznej pod kątem bezpieczeństwa ppoż. Zgromadzono tu przede wszystkich pełen zakres wiedzy technicznej, który uwzględnia bezpieczne użytkowanie zamontowanej instalacji. Z zaleceń skorzystają projektanci, jak również rzeczoznawcy zajmujący się zabezpieczeniem przeciwpożarowym fotowoltaiki. Przygotowanie poradnika było możliwe dzięki uzgodnieniom stowarzyszenia z Państwową Strażą Pożarną. Wzięto pod uwagę wiedzę techniczną dostępną w rozporządzeniach oraz normach technicznych. Poradnik Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV podzielono na trzy podstawowe elementy. Jednym z nich jest charakterystyka zagrożenia pożarowego. Znaczenie ma tu przede wszystkim określenie charakterystyki budynku. W zależności od tego powinno się stosować odpowiednie rozwiązania. Podobnie ma się kwestia budynków wykonanych z materiałów niepalnych, gdzie można pozwolić sobie na nieco więcej swobody pod kątem zabezpieczeń. Znaczenie ma także użycie określonych rozwiązań technicznych niwelujących szansę na pojawienie się pożaru. Odwiedź portal o fotowoltaice: http://fotowoltaika-polska.pl

Poradnik wskazuje także na czynniki pasywne i aktywne. Stosowanie wybranych opcji montażu uzależnione jest więc od charakterystyki budynku, jak również użytych rozwiązań technicznych. Chodzi więc o ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru, jak i strat wynikających z pożaru. Poradnik „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV” nie może być w żadnej mierze uznawany jako normę techniczną. Jest to jedynie zalecenie, które ułatwia monterom oraz firmom zajmującym się fotowoltaiką bezpieczny i profesjonalny montaż zgodny z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.