Centrum urazowe – kwalifikacja.

Wielokrotnie w pracy ratowników medycznych działających na terenie centrów urazowych dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdy budynku pojawiają się osoby z drobnymi urazami kończyn górnych lub dolnych. Kwestie korzystania z centum urazowego reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r., które ukazuje jasne sytuacje, kiedy to obrażenia kwalifikują się do przyjęcia przez centrum urazowe. Cała reszta pacjentów powinna się zgłaszać wyłącznie do lokalnych oddziałów szpitalnych, co w praktyce nie jest normą. 

W celu uświadomienia społeczeństwa należy przybliżyć kilka punktów ustawy, które rozwieją wszelkie wątpliwości. Pacjent trafiający do centrum urazowemu musi spełnić kilka istotnych warunków w zakresie obrażeń ciała:

1. Uszkodzenia rdzenia kręgowego

2. Rozległe zmiażdżenia kończyn

3. Złamanie kończyny z uszkodzeniem nerwów i naczyń

4. Amputacja kończyny powyżej łokcia lub kolana

5. Penetrujące rany tułowia, głowy, wszelkie objawy związane z uszkodzeniem narządów wewnętrznych klatki piersiowej, głowy oraz brzucha

6. Złamanie przynajmniej dwóch proksymalnych kości długich kończyn lub miednicy

Dodatkowo ustawa mówi jasno o objawach, które towarzyszą określonym uszkodzeniom ciała. Muszą więc występować minimum 2 wymienione objawy, aby osoba została przyjęta do centrum urazowego:

1. Tętno wynoszące minimum 120 uderzeń na minutę

2. Ciśnienie skurczowe krwi wynoszące w granicach 80 mm Hg lub poniżej tej wartości

3. Stan świadomości w skali Glasgow wynoszący 8 lub mniej

4. Częstotliwość oddechu niższa niż 10 lub wyższa niż 29 oddechów w ciągu minuty

5. Saturacja krwi tętniczej wynosząca minimum 90% lub poniżej tej wartości

Warto więc przed udaniem się do lokalnego centrum urazowego sprawdzić, czy aby na pewno kwalifikujemy się do umieszczenia w tym miejscu. W sytuacji takiej jak złamanie nogi lub ręki spotkamy się z decyzją odmowną, przez co stracimy tylko czas. Lepiej więc udać się od razu do właściwego szpitala zajmującego się przypadkami „standardowych” uszkodzeń kończyn.