Certyfikaty na wozy strażackie w 2020 roku. Jakie są aktualne wymagania CNBOP?

Nie mamy dobrych wiadomości dla strażaków jeżeli chodzi o certyfikaty dla wozów strażackich. Wraz z początkiem roku wiele jednostek zgłasza poważne problemy z uzyskaniem bardzo kosztownego dokumentu. Ograniczone fundusze sprawiają, że zakupiony wcześniej sprzęt pożarniczy stoi w garażu, a strażacy nie mogą z niego skorzystać. 

Ten kuriozalny problem poruszono już w ubiegłych latach, a obowiązywanie tak wysokich cen certyfikatów wciąż podlega krytyce wielu osób związanych z pożarnictwem. Problem stanowi więc nie sama obecność certyfikatów, lecz ich koszt. Wysoka stawka stanowi problem przede wszystkim dla jednostek OSP, które w ostatnich latach masowo wycofują pojazdy z udziału w akcjach. Powód? Mniej zamożne gminy nie mają wystarczających środków na opłacenie bardzo drogich certyfikatów.

O co chodzi z certyfikowaniem wozów strażackich?

Uzyskanie certyfikatu dla wozów bojowych jest wymogiem, który trwa już od wielu lat. Dokument ten wydaje Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. Certyfikat to nic innego jak potwierdzenie sprawności techniczno-użytkowej dla danego pojazdu i dopuszczenie go do prowadzenia działań ratowniczych oraz gaśniczych. Wydawałoby się więc, że jest to czysta formalność. To jednak stanowi problem dla wielu jednostek strażackich w całym kraju, które wielokrotnie zwracały uwagę na „zaporowe” stawki w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Certyfikat dla jednego tylko pojazdu to wydatek 80 000 zł! Jest to więc kwota, która dla gmin jest zbyt dużym obciążeniem.

Poważny problem prawny

Szkodliwość obowiązujących wymagań w zakresie certyfikatów dla wozów strażackich najlepiej obrazują przykłady z życia. Jednym z przykładów może być jednostka OSP w Aleksandrowie Kujawskim, które najpierw otrzymała darowiznę w postaci samochodu pożarniczego, a następnie nie mogła z niego skorzystać. Jak to możliwe? Otóż miejscowa gmina nie posiadała tak wysokiej kwoty na zakup certyfikatu CNBOP. Strażacy podjęli decyzję o wycofaniu pojazdu bojowego z użycia, stał się on więc bezużytecznym sprzętem zamkniętym w garażu. Jak wiemy z medialnych doniesień, chęć zmniejszenia kwoty za certyfikat zapowiadano już dwa lata temu. Projekt przygotowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej miało znaleźć się w MSWiA już w 2018 roku. Tak się jednak nie stało, a nad rozporządzeniem wciąż trwają prace. To jednak daje nadzieję na zmianę obecnej sytuacji w najbliższej przyszłości. Pomysłodawcy nowego rozporządzenia oczekują zmniejszenia kosztów certyfikatów oraz zmian w trybie ich przyznawania.