Co jest przyczyną pożarów w domach jednorodzinnych?

Statystyki Państwowej Straży Pożarnej są nieubłagane jeżeli chodzi o liczbę interwencji do pożarów domów. W ubiegłym roku doszło do ponad 14 000 pożarów, w których śmierć poniosło 158 osób, a szkody zdrowotne odniosły 864 osoby. Trwający sezon grzewczy zapewne wpłynie na te niechlubne statystyki. Przepisy przeciwpożarowe zawierają bardzo istotne wymagania w zakresie właściwych, bezpiecznych odległości między budynkami, jak również położenia zewnętrznych zbiorników gazowych. Prawo w żaden sposób nie wpływa na wymagania w stosunku do właścicieli domów jednorodzinnych. W związku z tym bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym zależy wyłącznie od nas samych. 

Proces spalania

Proces spalania powstaje w wyniku połączenia kilku czynników: energii, materiału palnego oraz tlenu. Groźnym zdarzeniem może być również nie tylko pożar, lecz obecność czadu w powietrzu. W takiej sytuacji tradycyjna czujka dymu nie wykryje obecności tego „cichego zabójcy”, a my narazimy się na poważne zagrożenie zdrowotne. W domach opalanych węglem, drewnem, gazem wszelkiego rodzaju problemy ze spalaniem paliw mogą być przyczyną emisji tlenku węgla. W tym celu konieczny jest zakup czujki czadu, która włączy alarm po wykryciu zbyt wysokiego stężenia gazu. Sposób spalania w trakcie pożaru różni się ze względu na konstrukcję budynku, inaczej wypalają się obiekty murowane, a zupełnie inaczej wybudowane w całości z drewna. Pod tym względem budynki murowane są bezpieczniejsze, ponieważ brak dostępu do tlenu w jednym z pomieszczeń może doprowadzić do samoistnego wygaszenia pożaru. Z kolei przy drewnianych konstrukcjach, ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko ze względu na właściwości samego materiału.

Co jest przyczyną pożarów w polskich domach?

Za powstanie pożaru zwykle odpowiedzialny jest czynnik ludzi. Zdarzają się zarówno zaprószenia ognia, jak i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeńtwa. Widać to szczególnie wyraźnie w statystykach, gdyż wady urządzeń grzewczych były powodem zaledwie 1200 pożarów, kiedy niewłaściwa eksploatacja przyczyniła się do 7550 pożarów. Powyższe statystyki dotyczą pieców, kóz grzewczych oraz kominków, gdzie zabrakło rozwagi przy rozpalaniu ognia. Znacznie lepiej pod tym względem prezentują się kotły gazowe oraz na paliwo ciekłe. Tutaj łączna liczba pożarów to zaledwie 210 zdarzeń. Do tworzenia pożarów przyczyniają się także palacze papierosów, w ubiegłym roku odnotowano 750 przypadków zaprószeń. Z kolei użytkowanie wadliwych urządzeń elektrycznych przyczyniło się do niespełna 1000 pożarów.

Zagrożenie ze strony tworzyw sztucznych w domach jednorodzinnych

Organiczne materiały takie jak drewno, bawełna zostały z biegiem lat zastąpione przez tworzywa sztuczne. Groźny dla zdrowia i życia człowieka stał się więc nie tylko bezwonny tlenek węgla, lecz również trujące substancje powstające podczas spalania zawartości budynku. Pożar domu, gdzie znajdują się tworzywa sztuczne jest tym bardziej groźny, gdyż w wyniku spalania do atmosfery dostają się związki azotu i chloru. To finalnie prowadzi do kilkukrotnie silniejszego oddziaływania na ludzki organizm niż ma to miejsce w przypadku tlenku węgla. Groźne może być więc spalanie wszelkich materiałów wykończeniowych. Co ważne, wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu związanego z bezwonnymi gazami powstającymi w wyniku niepełnego spalania paliw w kotłach grzewczych. Często zanim dojdzie do pożaru, stężenie tlenku węgla jest tak duże, że uśmierca ono domowników podczas snu. O ile w domach nie są stosowane instrukcje przeciwpożarowe tak w przypadku budynków firmowych i urzędów instrukcja ppoż wskazuje jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia.