Co trzeba zrobić żeby służyć w Ochotniczej Straży Pożarnej?

Ochotnicza Straż Pożarna od momentu powstania wspiera pracę zawodowych strażaków ratując zdrowie i życie wielu osób. W wielu mniejszych miejscowościach do strażacy ochotnicy przybywają na miejsce groźnego zdarzenia jako pierwsi. OSP są tworzone z osób zafascynowanych pracą w straży, jednak z różnych powodów wykonującą często inny zawód.

Mimo to nie powinniśmy określać strażaków należących do OSP jako mniej profesjonalnych. Żywa pasja jaką jest pożarnictwo powoduje, iż wiele osób chce się dokształcać i bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy ochotnicy odznaczają się profesjonalizmem, często w chwili zagrożenia to oni jako pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia. Wiele osób z pewnością chciałoby zaangażować się w pomoc innym i wstąpić do lokalnej jednostki OSP. W tym celu należy spełnić jedynie kilka warunków. Najpierw sprawdzamy jaka jednostka działa na naszym terenie, mogą to być ekipy należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale także i te nie należące do niego. Kolejny krok to rozmowa z zarządcą jednostki, w której wyrażamy chęci pełnienia służby w jednostce. Większość rozmów już na tym etapie pozwala przyjąć naszą kandydaturę. Nie mniej jednak wciąż nie będziemy mogli brać udziału w działaniach ratowniczych. Konieczne będzie wzięcie udziału w szkoleniu podstawowym dla strażaków, ale też zrobienie badań lekarskich potwierdzających naszą sprawność i brak przeciwskazań oraz ubezpieczenie w razie wypadku. Musimy mieć tez ukończone 18 lat.

Wszelkie koszty zarówno ubezpiecznie jak i badania lekarskiego opłaci za nas Urząd Gminy. Szkolenie natomiast przygotuje nas do pełnienia służby, poznamy metody gaszenia pożarów, nabędziemy umiejętności potrzebne do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób, niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, czy zapoznamy się z zagadnieniami związanymi z ratownictwem chemicznym, wodnym i ekologicznym. Widzimy więc, że jednostki OSP odznaczają się pełnym profesjonalizmem. Warto więc zgłosić swoją kandydaturę i rozpocząć przygodę w służbie pomagającej tysiącom Polaków każdego roku.