Coraz mniej fałszywych zgłoszeń bombowych na terenie kraju.

To dobra informacja także dla strażaków, którym fałszywe alarmy uprzykrzają codzienną służbę. Obserwujemy obecnie ciągły spadek ilości takich zgłoszeń, gdyż w okresie między styczniem i lipcem bieżącego roku było ich zaledwie 132. Aby mieć szerszy obraz problemu wystarczy spojrzeć na identyczny przedział czasowy w roku ubiegłym, doszło wówczas do 161 tego typu zgłoszeń. 

Tylko od początku tego roku za niewłaściwe korzystanie z numerów alarmowych zatrzymano 76 osób. Wszystko wskazuje na to, że duży udział w spadku fałszywych zgłoszeń ma ustawa o działaniach antyterrorystycznych obowiązująca od połowy 2016 r. Dokument nakazuje rejestrację kart sim w telefonach, dzięki czemu zdecydowanie trudniej jest dokonać podobnego „żartu” na służbach takich jak policja, straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe. Centralne Biuro Śledcze Policji zaprezentowało dane porównawcze dla obecnych oraz ubiegłych lat. W przypadku lat przed wejściem w życie ustawy, liczba zgłoszeń osiągała pułap blisko 300 rocznie. Zeszły rok był pierwszym od niepamiętnych czasów, kiedy to ilość telefonów do służb zmalała o 260. Jakie konsekwencje ma jeden wykonany fałszywy telefon?

Bardzo duże, ponieważ wszystkie służby w momencie przyjęcia zgłoszenia są w pełnej gotowości. Taki telefon zupełnie destabilizuje pracę budynków, urzedów, lotnisk, dworców, czy galerii handlowych. Prym w niesmacznych żartach wiodą tu mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz śląskiego. Spadek liczby zgłoszeń to także oszczędności, ponieważ każdy wyjazd na miejsce związany jest z kosztami. Dodatkowo w razie wystąpienia w tym samym czasie innej, prawdziwie niebezpiecznej sytuacji, strażacy muszą działać pod presją czasu, niekiedy nie mogąc być w obu miejscach jednocześnie. Wiąże się to z dodatkowym stresem oraz bezsilnością, gdyż dotychczas w takich przypadkach na ustalenie sprawcy potrzeba było więcej czasu. Obecnie każdy wzywający pojazd ratowniczo – gaśniczy wraz z ekipą PSP musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami natury prawnej.