Ćwiczenia ostrołęckich strażaków.

Służba w straży pożarnej to nie tylko udział w niebezpiecznych akcjach ratowniczo – gaśniczych, ale również prowadzenie działań ćwiczebnych. Dzięki nim strażacy na bieżąco doskonalą swoje umiejętności, które mogą być później wykorzystywane podczas prawdziwego wydarzenia o podobnej charakterystyce. Tym razem w ćwiczeniach wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. 

Ćwiczenia odbyły się 16 sierpnia na terenie sortowni odpadów komunalnych znajdującej się ulicy Turskiego. Według scenariusza ogień pojawił się na terenie obiektu, dodatkowo jeden z pracowników doznał poważnych poparzeń podczas prowadzenia prób gaszenia. Celem przybyłych na miejsce jednostek była bezpieczna ewakuacja osoby poszkodowanego oraz udzielenie pomocy medycznej. Dalszy etap polegał na gaszeniu budynku sortowni i składowiska odpadów wielkogabarytowych. Żeby opanować sytuację konieczne było podanie ośmiu prądów gaśniczych w natarciu, gaszenie ognia odbywało się także z góry dzięki wykorzystaniu drabiny mechanicznej. Pracujący bliżej źródła gęstego dymu strażacy byli wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział pięć zastępów: dwie jednostki JRG Ostrołęka oraz ochotnicy z miejscowości: Rzekuń, Borawe, Lelis.