Czy apteczka jest wymagana w zakładzie pracy?

Polskie prawo mówi, że każda osoba jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy.  Żeby poprawnie to zrobić konieczne jest, aby nasze auta i zakłady pracy posiadały apteczkę pierwszej pomocy. Trudno sobie aktualnie wyobrazić pensjonat, uczelnię lub zakład pracy nieposiadający apteczki. Konieczność zapewnienia określonych warunków higienicznych oraz bezpieczeństwa regulują przepisy BHP. Rozmieszczenie apteczek w budynku powinniśmy więc ustalić z specjalistą ds. BHP. Podpowie on gdzie należy je umieszczać i w jakiej ilości w zależności od miejsca pracy.

Kwestie posiadania apteczek dobrze regulują unijne przepisy, które nie określają żadnej normy  dla apteczek. To spore ułatwienie bo nie musimy zbytnio znać się na dopuszczeniu do użytku, jak to bywa często w przypadku innych sprzętów ochrony przeciwpożarowej. Jedyną rzeczą na jaką należy zwracać uwagę jest norma DIN przygotowana przez Niemiecki Instytut Normalizacji. Takie wzorzec pozwala nam poznać to co powinno znaleźć się w środku apteczki. Przeciętna apteczka powinna składać się z: chłodnego kompresu 10×10 cm, sterylnych opatrunków, opasek elastycznych, chusty opatrunkowej trójkątnej, koca ratunkowego, nożyczek, ustnika, rękawiczek lateksowych, chusteczek dezynfekujących oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy.

Gdzie najlepiej umieścić apteczkę?

Specjaliści zalecają ich położenie wszędzie tam, gdzie pracownicy będą mieli do nich łatwy dostęp. Warto też wspomnieć osobom z zakładu pracy posiadającym przeszkolenie z pierwszej pomocy, gdzie dokładnie znajdują się apteczki. Obok takich miejsc powinniśmy wywiesić informację opisującą krok po kroku pierwszą pomoc oraz umieścić listę osób z naszego zakładu pracy, które są przeszkolone w tym zakresie. Duże grono firm stara się prowadzić tego typu okresowe szkolenia, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy. W końcu bez przeszkolonego pracownika apteczka staje się mało użytecznym narzędziem w niesieniu pomocy.