Dlaczego nie można wypalać traw?

Wypalanie traw to taka nasza polska tradycja, którą z głów nieświadomych osób próbują wybić strażacy oraz kodeks karny. Przed takim działaniem przestrzegają też leśnicy, ekolodzy i naukowcy mówiący jasno, że wypalanie nie skutkuje poprawą żyzności gleby. Co więcej takie działanie jeszcze pogarsza obecny stan, gdyż ziemia staje się wyjałowiona. Ponadto do powietrza trafiają szkodliwe substancje, w ogniu giną też małe żyjące organizmy odpowiedzialne za odpowiedni stan roślinności na danym terenie.

Niechlubnym przykładem szkodliwego wypalania są torfowiska, które w wyniku wejścia ognia w głąb struktury są całkowicie zniszczone. Późniejsza regeneracja takiego miejsca może trwać nawet kilka tysięcy lat. Polskie prawo reguluje kwestie wypalania traw i nieużytków. Takie zachowanie jest zabronione i może skończyć się karą grzywny do nawet 5 tys. zł. Jeżeli jednak takie zachowanie wywołało pożar, gdzie zagrożone jest zdrowie człowieka to ustawodawca przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

Poniżej prezentujemy dokładne zapisy kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń:

art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”;

art. 163 § 2 – w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat, art. 163 § 3 – jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12;

art. 163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;

art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.