Dofinansowanie dla jednostek strażackich. Czy wystarczy pieniędzy?

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej przyniosła szereg zmian, które mogą poprawić funkcjonowanie wielu jednostek OSP. Wraz ze zmianami w zakresie obowiązków ciążących na strażakach ochotnikach, wprowadzono dogodny system finansowania. Wśród nowych zadań wpisanych w charakter jednostek ratowniczo-gaśniczych wpisano między innymi organizowanie działań kulturalnych, oświatowych, promujących umiejętności oraz wiedzę z zakresu ochrony ppoż. Ponadto OSP ma aktywnie uczestniczyć w działaniach realizowanych przez lokalne samorządy. 

Dofinansowanie 5000 plus?

Wykaz zadań dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej to nie jedyna zmiana. Tegoroczny budżet na prowadzenie zadań zawartych w nowelizacji ustalono na poziomie 82 mln zł. Wydaje się, że kwota dostępna dla strażaków i kilka miesięcy do końca roku to wystarczająco dużo czasu na poczynienie korzystnych dla jednostki inwestycji. W praktyce jednak wszystkie jednostki OSP z całej Polski szturmują urzędowe biurka liczbą wniosków o wsparcie. Nie powinno nas to dziwić, gdyż dla wielu jednostek jest to „być, albo nie być” jeśli chodzi o pozyskanie nowego sprzętu lub umundurowania. Problem z dostępem do środków nie wydaje się być wcale wymyślonym. Aktualnie na terenie kraju działa ponad 16 000 jednostek OSP, z czego dajmy na to ½ zamierza skorzystać z dogodnego finansowania mundurów. Dotacja w kwocie 5000 zł pozwoli więc na zakup ośmiu, dziewięciu kompletów. Problemem będzie więc nie tylko rozdysponowanie środków na pokrycie zapotrzebowania wszystkich jednostek, lecz również wydajność firm oferujących tego typu rozwiązania. Może się okazać, że przy dużej liczbie zamówień, producenci odzieży zwyczajnie nie wyrobią na czas z uszyciem ubrań ochronnych.