Duży projekt finansowy wesprze strażaków.

Nowoczesne pojazdy trafią do strażaków z Polski. Wszystko to za sprawą projektu pod nazwą „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności”. Całkowita kwota projektu to aż 1 919 366,00 euro z czego dofinansowanie to 1 631 461,10 euro.

Wsparcie obejmie dwa powiaty: żarski oraz niemiecki Görlitz. Głównym założeniem projektu jest powołanie do życia polsko-niemieckiego systemu ochrony środowiska naturalnego, ludności, zabytków, parków przemysłowych czy likwidowania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Ponadto współpraca umożliwi ciągłą wymianę doświadczeń oraz prowadzenie ćwiczeń po obu stronach granicy. Finansowe środki pozwolą na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który z pewnością poprawi skuteczność prowadzonych akcji. Zakupionych zostanie aż 5 samochodów strażackich wyposażonych w nowoczesne rozwiązania m.in.  opcję ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych, specjalny system piany sprężonej ułatwiający gaszenie urządzeń pod napięciem. Ponadto kupiony zostanie jeden pojazd rozpoznawczo-ratowniczy z systemem łączności i namiotem kwatermistrzowskim.

Uzupełnieniem projektu będą organizowane dla dzieci i młodzieży ciekawe wydarzenia np. ćwiczenia z pierwszej pomocy, czy zachowania się w czasie zagrożenia. W życiu nie brakuje sytuacji, kiedy młody człowiek musi poradzić sobie w wydostaniu się z zadymionego pomieszczenia lub musi wezwać strażaków. Kampania informacyjna ma objąć swoim zasięgiem nawet do 1200 osób.