Jak bezpiecznie podawać leki osobie poszkodowanej?

To istotne zagadnienie, z którym powinien zapoznać się każdy ratownik medyczny. Poniższy wykaz w zakresie bezpiecznego podawania leków dotyczy co prawda szpitali i oddziałów, ale jego wykorzystanie jest możliwe w codziennej pracy ratowania zdrowia i życia poszkodowanych. To od szybkiej i sprawnej reakcji zależy powodzenie działań medycznych, warto więc poznać podstawowe zasady. 

1. Odpowiedni lek – oznaczenie leku powinno być identyczne z przyjmowanym przez pacjenta. Jeżeli lek się skończył to ratownik może podać odpowiednią dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego pacjenta. Należy jednak pamiętać, aby koniecznie był to produkt o tej samej nazwie. Często podobne do siebie leki do złudzenia przypominają zamiennik lub inny medykament działający na zupełnie inne schorzenie lub powodując skutki uboczne w przypadku zamienników.

2. Odpowiednia dawka – tutaj również stosujemy się do zaleceń lekarskich dla danego produktu. Trzeba tu zwrócić uwagę nie tylko na jednostki miary w mikrogramach, gramach i miligramach, ale także na parametry danego leku znajdującego się często w domu poszkodowanego. Niekiedy osoby starsze kupują opakowanie o większej dawce, którą następnie dzielą według zaleceń lekarza. Trzeba to więc dokładnie sprawdzić podczas prowadzenia działań ratowniczych. Ilość danego leku trzeba dobrać bardzo dokładnie jeżeli chodzi o dzieci w przeliczeniu dawki na jego wagę. Czasem też w skrajnych sytuacjach ratowania życia konieczne jest ponowne podanie leku, kiedy ten zupełnie na pacjenta nie działa np. morfina.

3. Odpowiedni czas podania leku – tutaj należy się upewnić, czy osoba poszkodowana nie zażyła już wcześniej swojej dziennej dawki. Podobnie ma się kwestia godzinowa, należy pilnować czasu podawania leków zapisanych przez lekarza prowadzącego. Jeżeli jednak mówimy o natychmiastowej pomocy ratowników medycznych to te wytyczne nie są tak istotne. Dobrym tego przykładem są problemy krążeniowo – oddechowe, które wymagają niezwłocznego podania adrenaliny w krótkim czasie. 

4. Odpowiedni sposób podania – informacje na temat metody aplikacji znajdziemy w zaleceniach lekarskich oraz w dokumentacji leku. W czasie akcji ratowniczej często konieczne jest zastosowanie różnych sposób podania środków farmakologicznych zgodnych z zastosowaniem dla określonego rodzaju preparatu. Jeden lek może wymagać podania domięśniowego, inny dożylnego.

5. Właściwie prowadzona dokumentacja – skupiamy się tutaj na zapisie podania leków danemu pacjentowi. Taki rejestr prowadzi każdy zespół ratownictwa medycznego, który notuje w karcie medycznej czynności ratunkowych podane pacjentowi leki.