Jak działa czujnik gazu?

Budowa zakładu produkcyjnego bez czujnika gazu to jak tykająca bomba zegarowa. Posiadanie takiego urządzenia regulują dwa akty prawne: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ochronie przeciwpożarowej budynku i innych obiektów budowlanych oraz przepisy Ministerstwa Infrastruktury w zakresie warunków technicznych w budynkach i ich usytuowaniu. Wśród wielu przepisów znajdziemy bardzo praktyczne zapisy uświadamiające nas o zaletach montażu tego typu urządzeń wykrywających i stale monitorujących stężenie gazów w pomieszczeniu. Takie urządzenia to popularne na rynku czujniki lub detektory gazu.

Zasady działania i sposób montażu.

Czujniki służą jako sprzęt do ciągłej obserwacji stężenia gazu w powietrzu. Urządzenie bez problemu wykryje różne rodzaje gazów, zarówno płynne, ziemne, czy powstające w wyniku spalania benzyny. W chwili, gdy stężenie osiągnie bezpieczną granicę zostanie wszczęty alarm. Wśród ciekawych rozwiązań w montowanych obecnie urządzeniach znajdziemy możliwość podłączenie ich w jeden system, który w razie zagrożenia automatycznie zamknie zawory gazowe. Pozwoli to uchronić budynek przed wybuchem. Jakby tego był mało to taki system ochrony przeciwpożarowej może sam włączyć wentylatory oddymiające pomieszczenia. Jeżeli chodzi o montaż to jest on zależny od miejsca w jakim się znajduje. Charakterystyka gazów jest różna i tak np. metan, lżejszy od powietrza powoduje, iż należy umieścić czujnik około 30 cm pod sufitem. Dobry montaż jest niezwykle istotny, gdyż czujniki gazu nie spełnią swojego zadania jeśli rozmieścimy je w niedalekim sąsiedztwie otworów wentylacyjnych. Cięższe gazy zmuszają nas do jeszcze innego podejścia, taki detektor jest wówczas montowany około 30 cm nad powierzchnią podłogi. W przypadku tlenku węgla taka czujka powinna być rozmieszczona na wysokości około 180 cm.

Montaż to jednak nie wszystko, istotne jest okresowe sprawdzanie sprawności naszych detektorów. Zajmują się tym często profesjonalne ekipy, które zamontują nam czujniki w prawidłowy sposób i będą prowadzić kontrole i ewentualne naprawy gwarancyjne. Warto też dokładnie zapoznać się z instrukcją i przestrzegać we własnym zakresie zaleceń producenta.