Jak działają czujniki dymu w systemach sygnalizacji pożaru?

Jednym z ważniejszych elementów systemu sygnalizacji pożaru są czujniki. To one bezpośrednio odpowiadają za wczesne wykrycie zagrożenia i one przesyłają sygnał o tym zdarzeniu do centrali przeciwpożarowej. Warto więc wiedzieć jak działają czujniki dymu instalowane powszechnie w instalacjach przeciwpożarowych.

Trzeba także jasno powiedzieć, że w systemie sygnalizacji pożaru mogą działać nie tylko czujniki dymu, ale także czujniki temperatury, które zareagują wtedy, gdy temperatura przekroczy określony próg w konkretnym czasie. Nie musimy się obawiać, że taki czujnik włączy się w przypadku upału. Czujnik taki analizuje nie tylko temperaturę, ale jej gwałtowny wzrost.

Jednak najbardziej popularnymi czujnikami są czujniki dymu. Systemy sygnalizacji pożaru właśnie w takie czujniki są najczęściej wyposażone. Dodać warto, że są to czujniki fotoelektryczne, które analizują przejrzystość powietrza dostającego się do komory. Jeżeli czujniki wykryją cząstki dymu, wówczas czujnik przesyła sygnał do centrali SSP, a tam podejmowane są kolejne działania.

Taki sam sygnał może być również wysłany z ręcznych ostrzegaczy przeciwpożarowych (ROP), a także z innych czujników dymu (np. czujników liniowych) z systemów zasysających czy też ze wspomnianych wcześniej czujników temperaturowych.

Specjalistyczne systemy sygnalizacji pożaru to zespół profesjonalnych urządzeń, a każde z nich musi być stworzone właśnie do takiego działania. W systemie nie mogą znajdować się elementy, które nie zostały dopuszczone do takiej pracy, wszystkie elementy muszą posiadać odpowiednie atesty.

Wspomnieliśmy wcześniej o komorze, w której badana jest ewentualna obecność dymu. Zdarza się, że taki czujnik zostanie zabrudzony na tyle mocno, że mogą pojawić się fałszywe alarmy w systemie ppoż., warto wówczas zadbać o usługę konserwacji, obowiązkowy serwis systemu, który dokona sprawdzenia i wyczyści takie elementy. Większość współcześnie stosowanych czujników jest w stanie zgłaszać już problem z zabrudzeniem odpowiednio wcześniej, aby uniknąć fałszywego alarmu – taka funkcja jest bardzo przydatna, aby nie dochodziło o niepokojących zdarzeń. Proszę sobie wyobrazić ewakuacje szpitala, albo galerii handlowej właśnie ze względu na fałszywy alarm. Takich zdarzeń w systemie sygnalizacji pożarowej być nie powinno, dlatego warto zastosować wysokiej klasy czujniki a także odpowiednio dobrać model do warunków panujących w chronionym obiekcie.