Jak zostać operatorem numeru alarmowego 112 oraz jakie są zarobki?

System powiadamiania ratunkowego od lat zapewnia fachową obsługę telefoniczną poszkodowanym w całej Polsce. Przy jego użyciu możliwe jest wezwanie na miejsce groźnego zdarzenia właściwych służb. Numer 112 pozwala na rozmowę z operatorem numerów alarmowych, który decyduje o wezwaniu policji, straży pożarnej lub karetki pogotowia. Praca operatora jest wymagająca, podobnie do pracy strażaków, którzy z narażeniem życia uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

W przypadku operatorów numerów alarmowych mówimy jednak o czymś zupełnie innym. O ile nie ma tu mowy o narażaniu własnego zdrowia i życia, tak rolą operatora jest dokładne rozpoznanie sytuacji oraz decyzja o wysłaniu na miejsce właściwych służb. Tylko od efektywnego działania operatora zależy, czy na miejsce wysłana zostanie jednostka straży pożarnej, czy może doszło do bezcelowego wezwania pomocy. Praca operatora to bardzo stresujące zadanie, a jej głównym celem jest niesienie realnego wsparcia obywatelom, którzy znaleźli się w niebezpiecznej sytuacji. Płonący dom jednorodzinny, wezwanie do bójki w centrum miasta, czy znalezienie nieprzytomnego mężczyzny – to tylko kilka sytuacji, które pod kątem zagrożenia muszą zostać właściwie rozpoznane przez osobę w centrum powiadamiania ratunkowego. Pracownik centrum to osoba o wysokiej odporności na stres, wiarygodna i profesjonalna.

Wymagania w zakresie pracy w centrum powiadamiania ratunkowego

Przyjęto, iż operatorem może zostać osoba posiadająca minimum średnia wykształcenie bądź wykształcenie branżowe. Kandydat powinien posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym. Konieczne jest także odbycie szkolenia dla operatorów numerów alarmowych wraz z ukończeniem egzaminu w dwóch częściach: teoretycznej oraz praktycznej. Wsród cech, które wymienione zostały w serwisie rządowym znajdziemy m.in.: kreatywność, decyzyjność, komunikatywność, asertywność, opanowanie, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność słuchania, dyscyplina oraz umiejętność pracy z użyciem komputera.

Co w momencie spełnienia wszystkich warunków i przyjęciu do pracy?

Operator numeru 112 przed podjęciem pracy w centrum powiadamiania ratunkowego musi odbyć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z dziedzin takich jak: procedura odbioru zgłoszeń alarmowych, organizacja oraz działanie systemu powiadamiania ratunkowego, bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, organizacji i działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zasad udzielania pierwszej pomocy, obsługi systemów teleinformatycznych, czy psychologii działań ratowniczych. Kurs składa się z minimum 70 godzin (40 godzin zajęć praktycznych, 30 godzin zajęć teoretycznych). Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, operator otrzymuje specjalny certyfikat ważny przez okres 3 lat. Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji jest wzięcie udziału w szkoleniu mającego na celu doskonalenie posiadanych umiejętności. Tego typu szkolenie złożone jest z 35 godzin (20 godzin zajęć praktycznych oraz 15 teoretycznych).

Duże wymagania, zbyt niskie wynagrodzenie?

Patrząc na odpowiedzialność pracy w centrach powiadamiania ratunkowego należy wspomnieć o zarobkach, które dla wielu osób mogą okazać się zbyt niskie. Maksymalna stawka to 3300 zł brutto, a średnia wynosi w granicach 2850 zł brutto. W związku z tym w całej Polsce brakuje kandydatów, którzy szukają często zatrudnienia w bardziej dochodowych branżach. Więcej informacji znajdziesz klikając w hasło: Ministerstwo Cyfryzacji.