Jakie są skutki pożarów składowisk odpadów?

Pożary wysypisk śmieci i składowisk są w tym roku istną plagą. Nie ma tygodnia, aby nie pojawiały się nowe informacje na ten temat. Okazuje się, że groźne i trudne w ugaszeniu źródła ognia są przyczyną poważnego zanieczyszczenia gleby. Dogłębną analizę w tym zakresie wykonał Greenpeace, który wskazuje na obecność w ziemi groźnych dla zdrowia ludzi i przyrody substancji np. ołowiu, kadmu, czy arsenu. 

Próbki poddane analizie zostały wzięte ze składowisk odpadów w Zgierzu i Trzebini. Aby badanie mogło być kompletne pobrano cztery próbki ziemi, z czego trzy zostały wzięte z różnych miejsc na składowiskach oraz jednej pobranej z bliskich okolic pogorzeliska. To właśnie ta ostatnia próbka mówi najwięcej o tym jakie substancje chemiczne dostały się do gleb. Następnie zebrany materiał przesłano do laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Po analizie próbek okazało się, że każda z nich charakteryzuje się obecnością dużych ilości ołowiu, cynku, miedzi, kadmu oraz arsenu. Mimo, iż metale ciężkie są składnikiem środowiska naturalnego to nie są one obecne w tak dużych ilościach. Analiza stwierdziła iż stężenie przekracza kilkukrotnie dopuszczalne normy dla terenów przemysłowych. Najbardziej niepokojące są duże ilości ołowiu, który to ma bardzo silny wpływ na ludzki układ nerwowych, który może uszkadzać oraz na nerki i wątrobę. Taka dawka ołowiu może wśród dzieci powodować niepełnosprawność intelektualną oraz zaburzenia w gospodarce hormonalnej. Podobnie jest jeżeli chodzi o arsen, który zaburza funkcjonowanie procesów fizjologicznych zachodzących w ludzkim organizmie. Wpływa on negatywnie na działanie układu nerwowego, oddechowego, krążeniowego, immunologicznego, endokrynologicznego oraz reprodukcyjnego. W przypadku zbyt dużych ilości cynku i miedzi mogą one powodować uszkodzenie wątroby oraz nerek. Z kolei kadm zbierający się w nerkach może prowadzić do zaburzeń w ich działaniu oraz wywoływać niedokrwistość.

Ostatnią wykrytą substancją są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Jest to substancja tworząca się w czasie niepełnego spalania różnych substancji organicznych. Szkodliwość WWA polega na tym, iż tego typu substancje cechują się bioakumulacją. Wpływa to bezpośrednio na powstawanie nowotworów, może być przyczyną powstania upośledzenia oraz wpływa bardzo negatywnie na dzieci w łonie matki. Niektóre z tychże substancji jak np. benzoapiren zalicza się do najbardziej rakotwórczych środków działających na człowieka. Zobacz także: Zwiększona liczba kontroli na składowiskach śmieci.