Materiały ogniotrwałe to podstawowe zabezpieczenie przeciwpożarowe w domu?

Domy mieszkalne powinny być nie tylko komfortowe, lecz także bezpieczne. Aby tak było konieczne jest użycie materiałów odpornych na działanie ognia. Producenci materiałów ogniotrwałych zauważyli potrzebę stosowania w budynkach wysokiej klasy elementów, które będą przebadane pod kątem ogniotrwałości. 

Materiał, materiałowi nierówny

Reakcja na ogień będzie różna w zależności od zastosowanego materiału. Inaczej wygląda podatność na zajęcie się płomieniami paneli podłogowych, a inaczej płytek ceramicznych. W przypadku tych drugich, tak jak i przy ścianach z pustaków ceramicznych lub bloczków z betonu będziemy mieli do czynienia jedynie z osłabieniem ich właściwości przy długotrwałym narażeniu na wysoką temperaturę. Producenci od wielu lat testują ogniotrwałość materiałów budowlanych. Pod uwagę brane są także inne elementy wykorzystywane w domach tj. drzwi, przegrody murowane, ocieplenia, okna, płyty warstwowe i wiele innych. W aprobacie technicznej oraz posiadanych certyfikatach możemy odnaleźć podstawowe dane dotyczące ognioodporności. Oznaczenie dotyczyć może zarówno produktów złożonych, jak i pojedynczych materiałów. Kontroli podlegają dwa parametry odporność ogniowa oraz reakcja na ogień.

Klasy palności, klasyfikacja ogniowa

Producenci w specyfikacji technicznej mogą używać klas palności: A1, A2, B, C, D, E, F. W trakcie badań uwzględniane są różnego rodzaju testy w użyciem właściwej siły ogniowej dla wybranego materiału. Elementy o najwyżej klasie będą poddawane testom w warunkach odpowiadających prawdziwemu pożarowi, natomiast te o niższej klasie będą narażone na kontakt ze znacznie mniej groźnym czynnikiem, jak chociażby użycie zapalniczki na powierzchni materiału. Dostępne na rynku materiały mogą cechować się także różną zdolnością do wytwarzania dymów. Możemy znaleźć oznaczenia trzech klas: s1, s2 oraz s3. Takim określeniom podlegają jedynie materiały o klasie palności A2, B, C, D. W przypadku klas palności, oznaczenie A1 oznacza materiały wysoce odporne na działanie ognia, z kolei klasy E i F to najbardziej łatwopalne produkty, które z łatwością rozprzestrzeniają płomienie na pozostałe elementy budynku. Sytuacja wygląda identycznie jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się dymu i tak klasa s1 wytwarza mało dymu, a klasa s3 dużo. Interesujące są także oznaczenia mówiące o wytwarzaniu płonących się kropel w trakcie spalania się materiału. W przypadku klasy d0 materiał nie wytwarza kropel, natomiast klasa d2 to już znaczne nasilenie się problemu z tworzeniem łatwopalnych cząstek. Przykładów oznaczeń dla poszczególnych materiałów można mnożyć. Wełna mineralna oznaczona będzie zawsze klasą A1 jako niepalna, a drewno konstrukcyjne jako klasa D oraz klasy s2 oraz d0. Oznacza to, że pierwszy materiał będzie bezpieczny dla naszego domu, z kolei drugi w razie pożaru może przysporzyć nam sporo problemów. Dowiedz się więcej o odporności materiałów ociepleniowych pod hasłem: palność pianki PUR.

Wytrzymałość materiału na ogień, czyli odporność ogniowa

Interesujący wskaźnik, który należy uwzględnić przy doborze materiałów do budowy domu to odporność ogniowa. Oznaczenie to wskazuje na wytrzymałość elementów narażonych na stałe oddziaływanie wysokiej temperatury podczas pożaru. W specyfikacji produktu znajdziemy często oznaczenia symbolami REI lub EI, po których stosowane są liczby np. 30 lub 60. Liczby te określają, iż materiał spełni swoją rolę przez określony czas przy narażeniu na ogień. I tak oznaczenie 60 zapewnia nam odporność drzwi lub innych elementów na 60 minutową obecność ognia. W praktyce więc wartość odporności ogniowej informuje nas o tym przez ile czasu wybrany materiał zachowa swoja właściwości.