O nas

Codziennie dochodzi do różnych pożarów. Przyczyny są bardzo różne – zdarza się jednak, że powstanie pożaru ma swoje źródło w zaniedbaniach, niewłaściwych zachowaniach ludzi czy też pożar jest efektem podpalenia. Czy można ograniczyć te niepokojące zjawiska? Wiele się mówi o walce o bezpieczeństwo na drogach, wiele się mówi o zdrowym stylu życia czy też o wychowaniu dzieci – bezpieczeństwo pożarowe jest tak jakby „mniej ciekawe”, ale dla osób, które w jakiś sposób są związane z pożarnictwem lub też same doświadczyły pożaru sprawy te wyglądają inaczej.

Jesteśmy zespołem ludzi, dla których właśnie te sprawy są szczególnie ważne. Tematyką pożarnictwa zajmujemy się hobbystycznie – interesujemy się zarówno bezpieczeństwem pożarowym jak również społecznymi aspektami ludzkich zachowań, które na to bezpieczeństwo mają wpływ.