Odznaka „Warszawski Tygrys” powraca.

Część starszych strażaków zapewne pamięta istnienie tego oznaczenia, które funkcjonowało w latach 70-tych. Chodzi rzecz jasna o odznakę „Warszawski Tygrys”, którą reaktywowano w celu podniesienia wyszkolenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Odznaka jest niczym symbol posiadanej sprawności fizycznej, potrzeby ciągłego rozwoju i rywalizacji z innymi strażakami, ale także wskaźnikiem skuteczności prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. 

Regulamin przyznawania odznaki został już ustanowiony, a symbol nawiązuje do odznaki pochodzącej z 1974 roku pod tytułem „Strażak – Ratownik”, wielu strażaków nazywało ją tygrysem. Odznakę przyznawano zawsze najbardziej sprawnym fizycznie i wyszkolonym strażakom ze Straży Pożarnej w Warszawie. W obecnym regulaminie obowiązują dwa rodzaje odznaczeń: Odznaka Złota oraz Srebrna. Żeby otrzymać takie odznaczenie strażak musi cechować się nieposzlakowaną opinią, dużą wiedzą dotyczącą pożarnictwa oraz umiejętnościami fizycznymi i praktycznymi. Odznaki będą przyznawane raz w roku i otrzyma ją jedynie dziesiątka najlepszych strażaków biorących udział w finałowych zmaganiach. Złota odznaka jest możliwa dla funkcjonariuszy, którzy już dwukrotnie otrzymali Odznakę Srebrną. Jeżeli chodzi o zawody to podzielono je na kilka etapów: testu sprawności fizycznej, testu z wiedzy teoretycznej (20 pytań, z czego 16 dotyczy kwestii operacyjnych oraz 4 to wiedza o historii Straży Pożarnej w Warszawie) oraz sprawdzianu praktycznego złożonego z sześciu konkurencji z zakresu wiedzy i umiejętności operowania sprzętem ratowniczo – gaśniczym oraz znajomością technik ratowniczych.

Co oprócz satysfakcji dają poszczególne odznaczenia?

Wystarczy wspomnieć o dumie wśród kolegów, ponieważ odznaka świadczy o bardzo dużych umiejętnościach oraz wiedzy. Ponadto zwycięstwo w zawodach i otrzymanie odznaczenia „Warszawski Tygrys” umożliwia na otrzymanie gratyfikacji pieniężnej, pierwszeństwa w uzyskaniu awansu na wyższe stanowisko, pierwszeństwa w kierowaniu do szkół pożarniczych oraz na specjalistyczne kursy. Odznaczenie upoważnia do przypięcia odznaki na mundur w formie emblematu.