Ogień w budynku z instalacją PV. Zabezpieczmy fotowoltaikę przez pożarem.

Rozwój instalacji fotowoltaicznych w kraju jest niezaprzeczalny. Nie istnieją natomiast regulacje z zakresu ochrony ppoż dopasowanych do potrzeb nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych. Nie istnieje zapis prawny, który zmusza właścicieli  budynków z instalacją PV do wyposażenia obiektu w gaśnicę proszkową. Identycznie wygląda kwestia urządzeń zabezpieczających przed pożarem.

Instalacja słoneczna nie ulega z łatwością naporowi ognia, jednak to na właścicielu spoczywa konieczność właściwego zabezpieczenia. Płomienie mogą wystąpić w garażu, czy też kotłowni z zamocowanym inwerterem. Wartym uwagi zabezpieczeniem, które dobrze jest mieć jest gaśnica proszkowa dla urządzeń elektrycznych. Przy wystąpieniu pożaru należy posiadać wiedzę jak postępować. Podstawowym zadaniem jest wyłączenie inwertera i jeśli mamy możliwość warto zadbać o bezpieczeństwo przy instalacji prądu stałego. Próby gaszenia ognia można podejmować we własnym zakresie. Należy to czynić wówczas, gdy nie zachodzi niebezpieczeństwo dla innych osób, w tym nas samych. W większości przypadków trzeba jednak skorzystać z pomocy straży pożarnej, która podejmie się próby ugaszenia budynku. Czasami przy braku świadomości co do naszej instalacji PV dobrze jest wezwać na miejsce pogotowie energetyczne. Pogotowie sprawdzi rozmieszczenie wszelkich przewodów i elementów składowych całej instalacji. Konieczne jest podjęcie się próby odnalezienia zabezpieczenia prądu stałego, inwertera i przewodów łączących.

Ogień w środku domu, czy siedzibie firmy nie pojawia się wyłącznie w przypadku zwarcia. Szybka reakcja ognia i powstawanie pierwszych zarzewi występuje często  w całkowicie innym miejscu. Z kolei płomienie z łatwością przeniosą się po wszystkich pomieszczeniach. Niebezpieczeństwo wzrasta, kiedy ogień zajmuje miejsce zamontowanej instalacji. W takim wypadku straż pożarna może powoli podawać wodę z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Piana oraz woda są łatwymi nośnikami łuków elektrycznych, co mogłoby skutkować porażeniem osób. Przy instalacji z prądem zwartym określono minimalną odległość gaszenia w granicach 5 metrów. Jeśli strażacy nie będą uważać to może dojść do groźnego porażenia prądem poprzez pełne napięciu instalacji słonecznej. Panele fotowoltaiczne w trakcie odłączenia od pozostałych zabezpieczeń będą stale produkować wysokie napięcie. Dobrze mieć na uwadze, że wszelkiego rodzaju zniszczenia tj. naderwanie kabli, uszkodzenie obwodu elektrycznego mogą tworzyć niebezpieczne zdarzenia. Wówczas prąd może tworzyć niebezpieczne łuki dla przepływu prądu, co powoduje szereg groźnych sytuacji dla ludzi przebywających niedaleko instalacji.

Podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa ppoż fotowoltaiki

Panele słoneczne i cała instalacja to urządzenia raczej niełatwopalne. Nie powodują one transportu płomieni, a więc nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Stanowią one pośrednie niebezpieczeństwo, w tym porażenie prądem elektrycznym. Gaszenie fotowoltaiki skupia się na podawaniu strumienia wody na dach obiektu bądź też instalację na ziemi z odległości minimalnej – 5 m. Dobrze jest mieć wszelkie niezbędne schematy od firmy montującej fotowoltaikę w naszym domu lub firmie. W ten sposób zyskamy przewagę nad pożarem i ograniczymy straty do minimum. Czytaj więcej o fotowoltaice na stronie: http://fotowoltaika-polska.pl