Pierwsze ubrania specjalne trafią do strażaków z Lubelszczyzny i Dolnego Śląska.

Odzież ochronna w pracy ratowniczo – gaśniczej jest niezwykle istotna. Bez niej nie byłyby możliwe codzienne działania, wchodzenie do płonących budynków, praca przy wysokiej temperaturze i z narażeniem na ewentualne uszkodzenia. W tym roku weszła w życie zmiana, która zapewnia strażakom dostęp do ubrań specjalnych według nowego wzoru. 

Taki przetarg ogłosiły już dwie jednostki: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Gorzowie Wielkopolskim. Firmy, które zgłoszą się do postępowania dostarczą w określonym terminie komplety złożone z ubrania specjalnego o wielowarstwowej konstrukcji spełniającej wymagania zawarte w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2 oraz kurtki lekkiej jednowarstwowej zrobionej z tkaniny wodo i olejoodpornej spełniające wymogi zapisane w normie PN-EN 15614. Jak wyglądają nowe stroje? Pełen zestaw w barwie żółtej, w kolorze naturalnego aramidu jest oznakowany przy pomocy dwukolorowej taśmy perforowanej. Na odzieży rozmieszczono dwie linie w kolorze żółtym fluorescencyjnym oraz taśmą odblaskową oraz napisami „Państwowa Straż Pożarna” i „PSP.  W sumie jednostki zostaną doposażone w 146 kompletów dla województwa lubuskiego i 369 kompletów do województwa dolnośląskiego. W sumie w ramach programu modernizacji Państwowa Straż Pożarna chce przeznaczyć na nową odzień oraz środki ochronne ponad 21 mln zł.

Warto wspomnieć, że mimo zmian w odzieży w 2018 r. jednostki w całym kraju nie muszą pozbywać się sprawnej wciąż odzieży ochronnej. Wymiana na nowe ubrania specjalne może nastąpić również po zużyciu już posiadanej, która spełnia wszelkie niezbędne normy.