Przykład USA, czyli co może grozić nieletniemu za podpalenie lasu?

Podpalenia są przykładem skrajnej nieodpowiedzialności, zwykle robią to osoby szukające mocnych wrażeń. Niekiedy też w ramach „zabawy” na terenach leśnych dochodzi do podłożenia ognia przez osoby bardzo młode. Wówczas mogą one nie mieć świadomości zagrożeń jakie się z tym wiążą, ale też odpowiedzialności z tego tytułu. 

W Polsce kary za podpalania lasów są wciąż zbyt małe i zupełnie nie pokrywają kosztów późniejszego odbudowania roślinności. Poza tym pożary zagrażają nie tylko zniszczeniem drzew, ale też ludziom przebywającym w lesie, zwierzętom oraz służbom takim jak strażacy. Gaszenie trwa długo, jest bardzo niebezpiecznie, może też objąć sąsiednie domostwa znajdujące się w pobliżu. Właśnie dlatego kary powinny być dużo wyższe, mówią o tym jednym głosem niemal wszyscy specjaliści od pożarnictwa. Dobrym przykładem jest ostatnia decyzja sędziego ze Stanów Zjednoczonych, który zasądził odszkodowanie w kwocie ponad 36 mln dolarów. Taka ogromną grzywną ukarany został 15-latek, który jest odpowiedzialny za podpalenie lasu w stanie Oregon. Sędzia podkreślił, iż możliwe jest ukaranie nieletniego tak dużą karą, którą będzie zmuszony powoli spłacać.

W uzasadnieniu można przeczytać, iż tak wysoka kwota jest całkowicie zgodna z rozmiarem popełnionego przestępstwa. 36 mln dolarów miałoby wyrównać wszystkie straty poniesione w wyniku pożaru. Sędzia rozdzielił określone kwoty dla poszczególnych służb: 12,5 mln stanowemu Departamentowi Transportu w stanie Oregon, 1 mln dla straży pożarnej, tyle samo dla linii kolejowej Union Pacific oraz 21 mln dolarów dla Służby Leśnej w Stanach Zjednoczonych. Obrońca rzecz jasna uznał, iż suma ta jest zbyt wysoka i powinna być bardziej racjonalna. Może to jednak dobry pomysł na stosowanie podobnych rozmiarów kary finansowej także w Polsce. Warto zauważyć, że taka kara jest nie do spłacenia. Chodzi jednak o coś innego, ciągłe pozyskiwanie środków przez resztę życia od osoby ukaranej pozwoli pokryć choćby w drobnej części straty jakie poniesiono. Wysoka kara pełni też rolę odstraszającą przed podpaleniami.