Ranking zaufania do zawodów. Strażacy na czołowym miejscu!

Dopiero co obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka więc warto w tym miejscu przyjrzeć się dokładniej pracy, która cieszy się bardzo dużym szacunkiem i zaufaniem wśród polskiego społeczeństwa. Nie cichnie też popularność wśród kandydatów, którzy niezwykle chętnie wybierają właśnie zawód strażaka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na każde jedno miejsce pracy przypada aż 80 kandydatów. Skąd tak duża popularność? 

Z pewnością nie są to zarobki, które szczególnie na początku kariery mogą być dla wielu osób nieadekwatne do podejmowanych działań związanych z narażeniem własnego zdrowia i życia. Skoro nie są to pieniądze to wniosek jest jeden, kandydaci kierują się w życiu wartościami związanymi z chęcią niesienia pomocy innym ludziom. Najbardziej zmotywowane osoby nawet kilkukrotnie przystępują do starania się o nową posadę. Być może wynika to też z największego zaufania społecznego dla właśnie tej grupy zawodowej. Ostatni raport CBOS pochodzi co prawda sprzed 5 lat, ale pokazuje nam najlepiej oceniane zawody przez polskie społeczeństwo. Według danych to właśnie praca strażaków i straży pożarnej cieszy się największym zaufaniem wśród ludzi. Wynik 87% praktycznie deklasuje inne zawody, w tym chociażby kolegów policjantów.

Respondenci swój wybór potwierdzili konkretnymi argumentami m.in. dobrą organizacją pracy, sprawnością, poświęceniem dla innych ludzi, skutecznością i szybkością działania oraz gotowością do działania. Widać wyraźnie, że właśnie te cechy posiadane przez strażaków mają realny wpływ na odbieranie pracy w Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej jako służby godnej zaufania, dzięki której ludzie czują się bezpiecznie. Należy w tym miejscu wspomnieć, że w Polsce funkcjonuje 500 jednostek PSP i 16 tys. jednostek OSP. Łącznie daje to liczbę aż 700 tysięcy strażaków gotowych do niesienia pomocy w najtrudniejszych warunkach.