Specgrupa ds. pożarów wysypisk i składowisk powołana do życia.

Ostatnie tygodnie przynoszą niepokojące wieści o bardzo niebezpiecznych pożarach na składowiskach nieużytków. Płonęły już duże tereny, setki strażaków narażało życie w celu ich ugaszenia. Niestety w takich przypadkach można z dużym prawdopodobieństwem mówić o podpaleniu. Wciąż jednak występują problemy, ponieważ pożar zostaje co prawda opanowany, ale osoby odpowiedzialne za podłożenie ognia są często nieuchwytne. W tym celu rozpoczęła swą działalność policyjna specgrupa. 

Oddział będzie zajmował się wyjaśnianiem przyczyn powstających w ostatnim okresie pożarów wysypisk i nieużytków. Takich zdarzeń w ostatnich tygodniach było kilkanaście więc jest co robi. Wszystkie działania policjantów będą wspierane przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Warto zaznaczyć, że powołany w tym celu pion śledczych będzie zajmował się tylko tym zadaniem, być może ułatwi to znalezienie sprawcy lub sprawców i przyczyn pojawienia się ognia w tak krótkim czasie w wielu miejscach. Wszystkie działania ze względu na dobro spraw będą utajnione i nie będą przekazywane mediom, co mogłoby zaprzepaścić prowadzone śledztwo.

Być może dzięki wspólnej pracy uda się ograniczyć liczbę pożarów na terenie kraju. Odciąży to z pewnością i tak już zmęczonych strażaków. Dodatkowo jest to szansa na sprawdzenie legalności składowania niektórych, często szkodliwych substancji obecnych w wielu miejscach.