Stare instrukcje przeciwpożarowe to przeżytek.

Wiele osób w codziennym życiu zauważa instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które są rozlokowane w urzędach, szpitalach, przychodniach, bibliotekach, hotelach, domach opieki. Są one również obowiązkowe jeśli chodzi o siedziby firm, gdzie może dochodzić do zagrożeń w postaci pożaru lub zadymienia budynku. W takiej właśnie sytuacji są one niezbędnym elementem, który w jasny sposób informuje pracowników znajdujących się wewnątrz o postępowaniu w razie pojawienia się zagrożenia. Dlaczego dawniej projektowane instrukcje nie sprawdzą się obecnie? 

Wystarczy zwrócić uwagę na czytelność niemal wszystkich wersji instrukcji ppoż projektowanych kilkanaście lat temu. Do dziś znajdziemy w sprzedaży rozwiązania, gdzie czytelność pozostawia wiele do życzenia. Przyjrzyjmy się bliżej podstawowej instrukcji zawierającej czcionkę niewielkich rozmiarów oraz wieloliniowy tekst. Praktyka pokazuje, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, pracownicy nie mają czasu na ponowne zapoznanie się z instrukcją przeciwpożarową. W zadymionych pomieszczeniach, czy na piętrze objętym ogniem nie ma czasu na dokładne przeglądanie złożonego zapisu. Fakt ten zauważono już jakiś czas temu, instrukcje dostępne w innych państwach Europy charakteryzują się znacznie lepszą czytelnością. Dokument wyposażono w proste obrazki, oznaczenie kolorami, a sam opis jest bardzo rzeczowy i krótki. W ten sposób instrukcja ppoż jest dopasowana do realiów, z którymi mamy do czynienia podczas pożaru. Wygodna prezentacja w formie piktogramów daje krótką informację o tym, co należy zrobić w danej sytuacji. Mały obrazek i rzeczowy opis, zamiast wyłącznie tekstu i to bogatego jeżeli chodzi o ilość treści. Taki właśnie jest piktogram.

Problem leży po stronie właścicieli budynków oraz systemu kontroli?

W Polsce pokutuje wciąż przyzwyczajenie do instrukcji przeciwpożarowych starego typu. Wybierane są nieczytelne rozwiązania, co jest podyktowane także samymi kontrolami posiadanych instrukcji. Kontrolerzy zwracają uwagę nie tylko na praktyczne rozwiązanie w formie piktogramów, lecz głównie na zamieszczenie podstawy prawnej znajdującej się w dolnym fragmencie dokumentu. Co więcej, zdarza się, że wszelkiego rodzaju zmiany tradycyjnych instrukcji ppoż w budynkach użyteczności publicznej i firmach są kwestionowanie przez kontrolerów. Nic więc dziwnego, że wybierane są starsze rozwiązania w formie opisowej. W takiej sytuacji należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co jest ważniejsze: bezpieczeństwo osób w budynku i możliwość skutecznego użycia instrukcji w razie potrzeby, czy może zawarta w niej norma prawna oraz przyzwyczajenie do starej formy przekazu. Nowoczesne projekty wyposażone w piktogramy są znacznie bardziej skuteczne w warunkach zagrożenia od tych prezentowanych w formie wyłącznie opisu.