System Alert RCB rozpoczyna oficjalnie działanie.

W pracy strażaka wielokrotnie dochodzi do trudnych sytuacji, kiedy to sam poszkodowany naraził się wcześniej na niebezpieczeństwo. Mowa tu o sytuacjach, gdy osoba mimo panujących bardzo złych warunków pogodowych zdecydowała się na opuszczenie miejsca zamieszkania i przebywanie pod gołym niebem. W ostatnich miesiącach funkcjonował w całym kraju pilotażowy projekt, czyli system Alert RCB.

Zasada działania jest prosta, system wysyła powiadomienia w formie wiadomości SMS przed zagrożeniami. Wybierane są wyłącznie skrajne sytuacje, które zagrażają zdrowiu lub życiu obywateli w sposób bezpośredni. Zgodnie z decyzją z 12 grudnia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, gdzie znalazły się zapisy dotyczące sposobu funkcjonowania oprogramowania. Oprócz oprogramowania, ważną rolę ochronną pełnią inne systemy w budynkach: http://elektryk-szczytno.eu/ Nowym zapisem w istniejącej aplikacji jest zawężenie obszaru działania systemu, dzięki czemu wysłany komunikat ma być dużo bardziej precyzyjny. Pilotażowy projekt obejmował jedynie wysyłanie wiadomości SMS do poszczególnych województw. Działający już teraz system Alert RCB będzie korzystał z funkcji zawężonej do powiatów. Istotną zmianą jest także funkcja dostarczania komunikatów także do Polaków mieszkających poza granicami kraju. To istotne szczególnie wtedy, gdy osoba chciałaby wrócić do kraju w trakcie bardzo złych warunków atmosferycznych.

W ramach wdrożonego rozwiązania przygotowano także specjalne akcje informacyjne dla dzieci i młodzieży. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zaproponowało informacyjne lekcje prowadzone w całym kraju. W trakcie zajęć młodzież oraz dzieci usłyszą o zachowaniu po otrzymaniu wiadomości SMS z ostrzeżeniem. Dodatkowo realizowane będą lekcje informujące o sposobie zachowania w trakcie pożaru, wichury, burzy oraz powodzi.