System wykrywania pożarów leśnych zapewni bezpieczeństwo?

Zagrożenie występowaniem pożarów lasów w Polsce dotyczy blisko 83% zasobów leśnych. W porównaniu do Europy wypadamy pod tym względem znacznie gorzej, tam zagrożenie dotyczy 65%. Skąd wynika tak duże niebezpieczeństwo dla strażaków? Otóż tereny o wielkości 7,4 mln hektara to głównie lasy posiadające znaczne ilości starszego drzewostanu, który jest narażony na szybkie pochłonięcie przez ogień. 

Jednym z rozwiązań, które wdrożyło dotychczas Nadleśnictwo Starachowice jest specjalny system powiadomień. Pozwala on na wczesne wykrycie źródła pożaru i przekazanie informacji dyżurnemu straży pożarnej. Wszystko działa w oparciu o kamery znajdujące się na wieżach obserwacyjnych, co umożliwia wykluczenie z całego procesu fizycznych obserwatorów. System monitoringu został oparty o urządzenia wysokiej klasy, które są odporne na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych. Kamery przy użyciu połączeń światłowodowych oraz specjalnego oprogramowania wykrywają przez specjalny algorytm występowanie dymu. Następnie dane o zdarzeniu i lokalizacji są automatycznie wysyłane na urządzenia mobilne podłączone do systemu. Naszym zdaniem warto by podobne rozwiązania przeciwpożarowe wdrożyć do innych miejscowości. Przykładem może być Nadleśnictwo Wielbark o powierzchni niespełna 22,5 tys. hektarów. Tamtejsze tereny położone w okolicy rzeki Omulew są w okresie letnim narażone na występowanie pożarów. Znajdziemy tu ponad 14 leśnictw, wraz ze szkółkę leśną. Wielbark jest położony w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Nie ma wątpliwości, że w lasach pod Wielbarkiem znajdziemy szereg bogatej fauny i flory. Znajdziemy tu las mieszany oraz las wilgotny, obecne są także siedliska boru mieszanego. Podobnie jak w innych nadleśnictwach, także w Wielbarku znajdziemy wiele ważnych gatunków dla ekosystemu leśnego: olchy, sosny, brzozy, świerki, dęby oraz modrzewie. Zagrożenie pożarowe mogłoby dotknąć przecież ważne miejsca spędzania wolnego czasu. Wielbark oferuje pięć miejsc postojowych w swoim nadleśnictwie. W razie wystąpienia pożaru lasów, szkody mogą być ogromne. Dzięki takim urządzeniom jak systemy automatycznego ostrzegania Nadleśnictwo Wielbark mogłoby stać się jeszcze bezpieczniejszym miejscem do wypoczynku.