Dofinansowanie dla jednostek strażackich. Czy wystarczy pieniędzy?

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej przyniosła szereg zmian, które mogą poprawić funkcjonowanie wielu jednostek OSP. Wraz ze zmianami w zakresie obowiązków ciążących na strażakach ochotnikach, wprowadzono dogodny system finansowania. Wśród nowych zadań wpisanych w charakter jednostek ratowniczo-gaśniczych wpisano między innymi organizowanie działań kulturalnych, oświatowych, promujących umiejętności oraz wiedzę z zakresu ochrony ppoż. Ponadto OSP ma aktywnie uczestniczyć w działaniach realizowanych przez lokalne samorządy.  Czytaj dalej Dofinansowanie dla jednostek strażackich. Czy wystarczy pieniędzy?