Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bez udziału strażaków?

Najbliższa niedziela to czas prowadzonych w całej Polsce zbiórek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez ostatnie lata w całej akcji nie uczestniczą zawodowi strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Jak donosi portal Wirtualna Polska taki stan rzeczy jest wynikiem działań zwierzchników uniemożliwiających udział w zbiórce. 

Jeden z anonimowych strażaków z PSP na Podkarpaciu powiedział nawet, że już w ubiegłym roku pojawiły się jasne wytyczne o niepojawianiu się na zbiórce WOŚP. Ten sam strażak wskazywał, iż kilka lat wcześniej organizowane były wydarzenia dla dzieci oraz dorosłych. Najmłodsi mieli wówczas okazję po raz pierwszy zobaczyć z bliska pojazd strażaki lub przymierzyć hełm na swojej głowie. W tym roku natomiast strażacy mają bez wyjątku pozostać na terenie jednostek lub w domu. W ubiegłym roku jedna z posłanek złożyła na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację dotyczącą sprawy zakazu dla strażaków pełniących swoje obowiązki w PSP oraz OSP. Na pismo odpowiedziano krótką informacją, że w Komendzie Głównej PSP nie podejmowano nigdy kwestii zakazu w udziale w zbiórkach WOŚP.

Do wiadomości publicznej podano również informację, iż Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją powołaną do walki z klęskami żywiołowymi, pożarami oraz innymi lokalnymi zagrożeniami. Według zapisów nie może być mowy o jakimś zakazie udziału w Finale WOŚP. Jest on według rządowych urzędników kwestią indywidualną i każdy strażak ma wolny wybór uczestniczenia w wydarzeniu lub nie. Musi się to jednak odbywać poza godzinami służby. Mimo braku strażaków z PSP, swoje uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zapowiedziały już jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.