Wymagania dla osób chcących zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego.

W tym wpisie sprawdzimy jakie wymagania należy spełnić, aby zostać kierowcą wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród dostępnych w Polsce dokumentów uprawniających do kierowania poszczególnymi pojazdami znajdziemy szereg kategorii. Nas interesuje prawo jazdy kategorii T. To kategoria pozwalająca na kierowanie strażaków chociażby ciągników z wodą. W codziennej służbie ochotnicy korzystają nie tylko z dużych pojazdów. Część jednostek posiada tradycyjne auta należące do kategorii B lub C. Wyjątkiem od tej reguły są właśnie pojazdy oznaczone literką T. 

Jak zdobyć prawo jazdy?

Przede wszystkim nie możemy mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponadto konieczne będzie ukończenie kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców, później musimy zdać egzamin w WORD. W zależności od kategorii różny będzie wiek od jakiego możemy zdobyć uprawnienia na konkretne pojazdy. Dla kategorii B jest to 18 rok życia, kategoria C od 21 roku życia i posiadania już uprawnień z kategorii B. Możemy ten przepis zgodnie z prawem ominąć jeśli chcemy uzyskać kategorię C, trzeba w tym celu odbyć pełen kurs kwalifikacji wstępnej. Musimy się tu liczyć z kosztami, tego typu kurs kwalifikacyjny dla osób poniżej 21 lat to wydatek powyżej 4,5 tys. zł. Kategoria T jest nieco inna, gdyż prawo jazdy możemy zdobyć już po ukończeniu 16. roku życia.

Pełnienie obowiązków kierowcy uprzywilejowanego będzie wymagać od nas spełnienia dodatkowych warunków. Należy mieć ukończone 21 lat, posiadać orzeczenia lekarskie oraz badanie psychologiczne określające brak przeciwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, posiadać określoną kategorię prawa jazdy, ukończyć specjalny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych (z wyłączeniem kierowców OSP). Jeśli te warunki spełniliśmy to otrzymamy zezwolenie na kierowanie takim pojazdem.

Jak otrzymać zezwolenie do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego OSP?

Na początku musimy udać się do lokalnego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Tam dostaniemy wniosek o wydanie stosownego zezwolenia. Następny krok to zaświadczenie od Urzędu Gminy lub naczelnika o pełnionej przez nas funkcji w danej jednostce. Taki dokument wypełniamy danymi takimi jak: imię i nazwisko, dane jednostki i pieczątki. Reszta dokumentów to ważne badanie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, kopia prawa jazdy oraz dowodu osobistego. Tutaj należy pamiętać, że dokument wystawiony przez doktora musi uwzględniać zapis o pojazdach uprzywilejowanych. Złożony wniosek będzie rozpatrzony przez urząd w ciągu maksymalnie 14 dni, na koniec otrzymamy specjalną różową wkładkę. Wówczas zyskujemy upoważnienie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.