Zagrożenie zawałem serca w pracy strażaka.

Podczas pełnienia swoich obowiązków strażacy są narażeni na wiele niebezpieczeństw, które mogą mieć realny wpływ na zdrowie i życie. Wielokrotnie słyszymy w mediach o wypadkach z udziałem strażaków, którzy giną w zawalonych budynkach lub innych wypadkach. Niemniej groźne jest ryzyko zawodowe związane z zawałem mięśnia sercowego, na który to funkcjonariusze są bardzo narażeni. O chorobach związanym z zawodowym ryzykiem dowiadujemy się najczęściej z badań medycznych, jest tak również w tym wypadku. 

Szczegółowe dane na ten temat zaprezentował raport American Heart Association, gdzie znalazły się badania prowadzone przez znanego uczonego, lekarza kardiologia z Uniwersytetu Edynburskiego w Szkocji. Podczas prowadzonych badań analizowano wpływ bardzo wysokiej temperatury, na którą narażeni są strażacy podczas rutynowych akcji ratowniczo – gaśniczej. Okazało się, że tak skrajne temperatury mogą mięć realny wpływ na zdrowie. Badania tychże warunków były podyktowane także zawałami, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych wśród strażaków. Okazało się, że 45% to właśnie sytuacje związane z problemami sercowo – naczyniowymi powodującymi zgon. Wyłoniono więc losowo 19 zdrowych strażaków, z czego 17 wzięło udział w specjalnych symulacjach. W ramach badania trzeba było przenieść blisko 80 – kilogramowego manekina z budynku o dwóch poziomach. Wewnątrz pomieszczeń panowały trudne warunki, włącznie z temperaturą rzędu 400 stopni Celsjusza. Strażacy mieli na ciele podłączoną aparaturę w postaci kardiomonitorów na bieżąco analizujących pracę serca. Dzięki tym szczegółowym danych na bazie sprzętu oraz pobranych próbek krwi po zakończonej akcji ratowniczej udało się opracować dokładną analizę.

Według doktora analizującego wyniki, spadek ciśnienia krwi chwilę po akcji ratowniczo – gaśniczej został wywołany przez odwodnienie oraz przyspieszenie krążenia pod skórą, co miało za zadanie schłodzić strażaka. Temperatura ciała rosła niemal o 2 stopnie Fahrenheita w czasie 20 minut, wzrosła też hemoglobina, co stało się przyczyną zagęszczenia krwi. W wyniku badań znaleziono związek między ekstremalną pracą w wysokich temperaturach, a pojawiającymi się u funkcjonariuszy zawałów mięśnia sercowego. Analiza wykryła zwiększoną aktywność płytek krwi, powstawanie skrzeplin oraz nieodpowiednie działanie śródbłonka naczyń krwionośnych. Lekarze potwierdzili w ten sposób ostatecznie, iż praca w straży pożarnej powoduje ryzyko zawodowe związane z chorobami serca, w szczególności z zawałem. Jako działania profilaktyczne badacze zalecili, aby strażacy w miarę możliwości ograniczali kontakt z wysoką temperaturą, ale też regularnie nawadniali organizm i schładzali się.