Zwiększona liczba kontroli na wysypiskach śmieci i składowiskach.

W ostatnich miesiącach w całym kraju dochodzi do wielu pożarów składowisk i wysypisk śmieci. W związku z tym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zdecydowała o zwiększeniu liczby kontroli na tych zagrożonych terenach. O takim obowiązku informuje chociażby ustawa o PSP oraz ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Co dokładniej jest w takim wypadku sprawdzane? 

Przede wszystkim jest to odpowiednie zabezpieczenie wysypisk, wyznaczenie dróg przeciwpożarowych, które pozwolą strażakom na dostanie się w głąb danej powierzchni. Wystarczy spojrzeć na ubiegłoroczne dane strażaków, które jasno pokazują zaniedbania właścicieli wysypisk. W 2017 r. w czasie kontroli 531 miejsc wykryto, iż 400 z nich nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Co gorsze, wiele firm po zwróceniu uwagi nie wypełniło obowiązku lepszej ochrony na własnym terenie. Tym bardziej takie działania są niezbędne i może konieczne byłyby odpowiednie zapisy prawne umożliwiające egzekwowanie z całą stanowczością. Wysoka kara finansowa mogłaby z powodzeniem zmusić właściciela do wykonania niezbędnych działań poprawiających obecny stan składowisk. Dotychczas udało się skontrolować następujące punkty na mapie zagrożeń pożarowych:

    • składowisko odpadów w Biskupicach Ołobocznych

    • międzygminne składowisko odpadów w Psarach

    • składowisko odpadów komunalnych w Daniszynie

    • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadami

    • składowisko odpadów komunalnych w Moszczance

    • składowisko odpadów w Sobótce

    • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Moszczance

Statystyki jak na razie przerażają chyba wszystkich. Wraz z początkiem kwietnia tego roku do tej pory miało miejsce 80 pożarów na wysypiskach śmieci. Gęsty czarny dym oraz płomienie to zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Często w takiej sytuacji powstaje gęsta, czarna chmura pyłu. Wówczas mamy do czynienia z poważnym zanieczyszczeniem środowiska i szkodliwym, chemicznym pyłem zagrażającym zdrowiu mieszkańców. Zobacz także: Specgrupa ds. pożarów wysypisk i składowisk powołana do życia.